+90 258 408 4567
Altıntop Mah. Mimar Sinan Cad. Öztürk İş Merkezi Kat:1 Merkezefendi / DENİZLİ

3D Yazıcı Teknolojisi

3D Yazıcı Teknolojisi

3D Yazıcı Nedir?

Sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu nesneleri somut nesnelere dönüştüren makinelere 3D Yazıcı denir.

3D Yazıcı Ne İşe Yarar?

3D yazıcı, üç boyutlu prototipler tasarlar ve doğrudan bilgisayar destekli tasarım (CAD) veya yazılım tarafından oluşturulan 3B tasarım diyagramları, şekiller ve desenleri kullanarak üretilecek nihai ürünü oluşturur. 3D printer için ek üretim yazıcıları veya üretim yazıcıları da denilebilir.  3D yazıcıların kullanım amaçlarından en dikkat çekeni kuşkusuz maliyettir. Özellikle makine mühendisleri için büyük bir avantaj sağlar.

3D Yazıcıların Eğitim Ortamında Kullanımı

3D teknolojisi pek çok farklı alanda kullanılabilmektedir. Bunlardan biri de eğitimdir. 3D tasarım ve tasarımın yazıcılardan fiziksel halde çıktı alınması ile kendi fikirlerini somut modellere dönüştürmeleri, öğrencilerin hayal gücünü geliştirir. 3D yazıcılar ile öğrenciler hayalini kurdukları veya ders kapsamında öğrendikleri soyut bilgileri somutlaştırabilmektedir. Böylece özellikle fen, teknoloji, mühendislik ve matematik etkinliklerinde öğrencilerin yeni fikirler üretmeye ve çalışmaya yönelik olarak motivasyonlarının artış göstereceği, öğrencilerin kendi tasarladıkları objelere dokunabilmesinin de öğrenciler için benzersiz bir deneyim imkânı sunacağı düşünülmektedir. Bu teknoloji kullanılarak üretilen materyaller ile öğrencilerin farklı duyu organlarına hitap edilebilmekte ve böylelikle eğitsel açıdan tam ve kalıcı öğrenmeye yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra proje ve problem tabanlı öğrenme ortamları, öğrenci merkezli bir yaklaşımla çeşitli becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Eğitim alanında 3D yazdırma teknolojileri, proje tabanlı ve probleme dayalı öğrenme etkinliklerinde, fen, teknoloji, mühendislik, matematik tabanlı etkinliklerde, robotik uygulamalarında ve öğrencilerin teknoloji ile üretim becerilerini eş zamanlı işe koşan “Maker Hareketi” etkinliklerinde materyal üretmeye yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Üretilen materyaller sayesinde öğrencilerin, gerçek yaşam problemlerine çözüm ararken fikirlerini somut nesneler üzerinde deneme fırsatı bulabilecekleri düşünülmektedir. Bunun yanında bu sürecin, öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştireceği gibi kendilerine araştırmacı, yaratıcı ve tasarımcı birer kimlik kazandıracağı da öngörülmektedir. Ayrıca, 3D yazdırma teknolojilerinin öğrencilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için teknik olarak donanımlı bireyler haline gelmelerinde yardımcı olma potansiyeli bulunmaktadır. Tüketerek değil üreterek öğrenen yeni nesil bireylerin yetişmesinde 3D yazdırma teknolojilerinin gözle görünür katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 3D yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanılması, öğrencilere olduğu kadar öğretmenlere de birçok alanda yarar sağlama potansiyeline sahiptir. Bu teknolojiler sayesinde öğretmenler, öğrencilerinin gereksinimlerine uygun olan öğretim materyallerini kendileri tasarlayabilme ve bunları somut nesnelere dönüştürebilme olanağına sahip olabileceklerdir. Böylesi bir senaryoda öğretmenler, öğrencilerine bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları sunabilme fırsatı yakalayabileceklerdir.